Labaratuvar

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren, AZP Transformatör Mühendislik İmalat Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Deney Laboratuvarı,

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre aşağıda yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1227-T

17025 Laboratuvar Politikası

 

 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
 • Laboratuvar hizmetleri konusunda, müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek,
 • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak,
 • Çalışanların teknik, yönetsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirmek,
 • Sürekli eğitim ile insana yatırım yaparak daha iyiyi aramak,
 • Kalite Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli personel ve kaynakları temin etmek,
 • Kalite Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmek,
 • Kalite Sisteminin sürekliliğini sağlamak için hedefler koymak ve hedefleri izlemek,
 • Kalite Sisteminin laboratuvar çalışanlarına iletilmesini, tüm laboratuvar personelinin kalite sistemi dokümanlarını özümseyerek, ölçüm ve analizleri kalite sistem dokümanlarda yazılı usul ve esaslara göre yapmalarını sağlamak ve takip etmek,
 • Ölçüm, analiz ve test kalitesinde mükemmele ulaşmayı sağlayacak donanım ve malzemeleri seçerek almak,
 • Ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre ölçüm ve analizleri yapmak, bu analizler için teknolojik gelişmeleri yakından izlemek,
 • Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek,
 • Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar yoluyla güvenirliğini sürekli kılacak şekilde davranmak,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip müşteriyi gelişmelerden haberdar etmek,
 • Çevre ve güvenlik konusundaki performansımızı yükseltmek,
 • Şirket karlılığını ve değerini yükseltmek,
 • Bu politikanın gerçekleştirilmesinde Laboratuvar yönetimi için TS EN ISO/IEC 17025 “Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt etmek,
 • TS EN ISO/IEC 17025 standardının gerektirdiği şartlara uymak ve yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğini sağlamak Deney hizmetlerindeki kalite politikamızdır.

 

 

Deneyi Yapılan ÜrünlerDeney Adı

Deney Metodu 

(Ulusal, Uluslararası standardlar, işletme içi metodlar)

TransformatörSargı Direncinin ÖlçülmesiTS EN 60076-1 madde 11.2
TransformatörGerilim çevirme oranının ölçülmesi ve faz farkının kontrolüTS EN 60076-1 madde 11.3
TransformatörKısa devre empedansının ve yükteki kayıbın ölçülmesiTS EN 60076-1 madde 11.4
TransformatörYüksüz kaybın ve akımın ölçülmesiTS EN 60076-1 madde 11.5
TransformatörUygulanan gerilim testiTS EN 60076-1 madde 10
TransformatörEndüklenmiş gerilim deneyiTS EN 60076-1 madde 11.2
TransformatörÇekirdek ve gövde yalıtımının kontrolüTS EN 60076-1 madde 11.2
TransformatörKapasite ve kayıp faktörünün ölçülmesiTS EN 60076-1 madde 11.4
TransformatörSıcaklık artış deneyiTS EN 60076-2
TransformatörYalıtım Sıvıları – Güç Frekansında Delinme Gerilimi Tayini

TS 3989 EN 60156

IEC 50156

TransformatörYalıtım Sıvıları – İç Yüzey Gerilim ÖlçümüASTM D 971
TransformatörYalıtım Sıvıları – Bağıl geçirgenlik, dielektrik azaltma faktörü (tanjantı) ve doğru akım (d.c.) özdeirencinin tayini

TS EN60247

IEC 60247

X