ÇYS Politikamız

Çevre boyutları ve İş sağlığı güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlar, ilgili mevzuatlar, idari düzenlemeler ve müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak. Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı ve müşterilerimizi bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.

Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.

Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturma,

İnsanlığın mutluluğu ve doğanın iyileştirilmesi için önceliği kendi çalışanlarının güvenliği ve mutluluğunu sağlamak.

Çevre ve insan sağlığına saygılı olmak

X